Drenajul terenurilor de sport

Drenajul, se referă la operaţiunile necesare pentru recuperarea apelor de infiltraţie din sol. Drenajul se realizează prin straturile drenante/filtrante şi reţelele de drenuri ce fac parte integrantă din infrastructura unui teren de sport. Reţeaua de drenuri este necesară atunci când curba granulometrică a stratului drenant este continuă. Drenurile se montează fie paralel cu axa lungă a terenului, fie în „schelet de peşte”.*
Toate terenurile de sport trebuie prevăzute cu instalaţii de drenare a apelor meteorice, pentru a permite desfăşurarea reuniunilor sportive şi a antrenamentelor în condiţii normale chiar pe durata unei ploi (mărunte sau torenţiale).
Amenajarea de terenuri sportive şi stadioane se va face pe terenuri unde pânza de apă freatică va avea adâncimea de minim 70 cm de la nivelul terenului.
Soluţia de drenare a apelor infiltrate în solul terenurilor sportive se va stabili pe baza concluziilor studiilor de specialitate (hidro- geotehnice). Proiectarea sistemelor de drenare se va face de specialiştii în domeniu. Nu este recomandată supradimensionarea drenajului, întrucât realizarea şi exploatarea acestor sisteme este costisitoare.
Pentru terenurile ce se amplasează pe un strat de argilă, a cărui grosime este sub 1,50 m, este indicată soluţia de drenaj în adâncime. Sistemul constă în puţuri de colectare de dimensiuni în plan de 60 x 60 cm  70 x 70 cm, aşezate la o anumită distanţă egală între ele. Adâncimea puţurilor va fi egală cu grosimea stratului impermeabil, iar distanţa dintre puţuri se va determina în funcţie de cantităţile de apă ce trebuie captate şi de permeabilitatea stratului inferior. Puţurile se umplu cu bolovani de râu, pietriş şi nisip, iar terenul se amenajează cu pante de scurgere către puţuri. Peste ultimul strat de balast nivelat se realizează straturile terenului gazonat sau a pistei de atletism.8134768

Eficienţa sistemelor de drenaj
Sistemul de drenaj trebuie astfel conceput şi realizat încât, în cazul unei ploi torenţiale, jocul să se poată relua în:
• max. l oră.

* Până la apariţia normelor specifice româneşti recomandăm apelarea federaţiilor sportive pentru consultarea reglementărilor, normelor şi studiilor emise de federaţiile internaţionale şi de organisme europene abilitate cu privire la cerinţele tehnice privind realizarea diferitelor structuri de terenuri de sport.

Lasă un răspuns.


Deprecated: Function JoinchatUtil::to_json is deprecated since version 5.0.0! Use Joinchat_Util::to_json instead. in /home/atlassport/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078

Deprecated: Function JoinchatUtil::to_json is deprecated since version 5.0.0! Use Joinchat_Util::to_json instead. in /home/atlassport/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Echipa Atlas Sport
Salutare 👋

👉 Intră în contact cu unul din agenții noștri. Click pe icoana de WhatsApp, selectează un agent disponibil, deschide aplicația și spune-ne cu ce te putem ajuta!