Proiectul „CONSTRUIRE ȘI DOTARE HALĂ DE PRODUCȚIE ÎN CADRUL S.C. ATLAS SPORT S.R.L.”

12.04.2016

S.C.  ATLAS SPORT S.R.L. titular al proiectului “CONSTRUIRE ŞI DOTARE HALĂ DE PRODUCŢIE ÎN CADRUL S.C. ATLAS SPORT S.R.L.” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Mures, pentru proiectul “CONSTRUIRE ŞI DOTARE HALĂ DE PRODUCŢIE ÎN CADRUL S.C. ATLAS SPORT S.R.L.”, propus a fi amplasat în oraşul Ungheni, Platforma Vidrasău – Ungheni, nr. 1/G, jud. Mureş. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş, din Tîrgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni, între orele 9-15 şi marţi-vineri, între orele 9-12, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmms.anpm.ro/

Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 19.04.2017.