Acăţari, MS

Construcție baza sportivă în comuna Acățari, Jud: Mureș