Bază sportivă Acăţari – MS

Construcție bază sportivă în comuna Acățari, Jud. Mureș