Ardelean Marius

În legătură cu participarea SC ATLAS SPORT la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică „Pistă alergare din jurul terenului oficial de fotbal nr. 1 din cadrul Bazei Sportive Arini, mun. Sebeș – faza DALI”

Apreciem calificativul serviciilor prestate, din punct de vedere al calității, ca fiind: FOARTE BUN.

DIRECTOR S.P.A.P.

ING. ARDELEAN MARIUS