Chirlesan Ioan

  1. Colaborarea generală cu SC ATLAS COMPANY SRL – bună;
  2. Calitatea lucrărilor executate de SC ATLAS COMPANY SRL – bună;
  3. Relația cu personalul SC ATLAS COMPANY SRL – bună;
  4. Se recomandă serviciile prestate de SC ATLAS COMPANY SRL pentru acest tip de lucrări și altor autorități ale administrației publice locale.

Director Executiv,
Chirlesan Ioan