Ciobota Dinu

Urmare a finalizării execuției lucrărilor de construire Baza sportivă Școala generală Stînceni, formulăm prezenta Scrisoare de recomandare, bazată pe următoarele aspecte:

  1. Am avut o colaborare foarte bună cu SC ATLAS COMPANY SRL, din momentul încheierii contractului și până la finalizarea lucrărilor.
  2. Lucrările executate sunt de foarte bună calitate, nefiind nevoie de niciun fel de intervenții până în prezent. Lucrările s-au executat la termenele convenite, cu respectarea tuturor detaliilor din caietul de sarcini.