Dumitru Cotoi

Ca urmare а derulării contractului de lucrări nr. 5868 din data de 23.12.2010, încheiat cu ЅС АТLАЅ COMPANY SRL, cu sediul în loc. Tîrgu Mureş, Str. Voinicenilor nr. 62, prin care s-a realizat obiectivul „Reabilitare Bază Sportivă în comuna Batoş, sat Dedrad, jud. Mureş”, Primăria comunei Batoş acordă calificativul ‘FOARTE BINE’ executantului, pentru îndeplinirea sarcinilor aferente contractului, punctând următoarele:

  • Colaborare bună;
  • Calitate superioară a lucrărilor;
  • Personalul calificat al societăţii şi relaţia amiabilă avută cu acesta;
  • Certitudinea executării de lucrări altor instituţii publice cu acelaşi profesionalism şi seriozitate.