Ovidiu Teodor Creţu

Stimate domnule director, obiectivul de investiţii „Baza sportivă multifuncţională, localitatea componentă Sigmir, municipiul Bistriţa”, vă comunicăm următoarele:

  • Colaborarea generală cu SC ATLAS COMPANY SRL – bună;
  • Calitatea lucrărilor executate de SC ATLAS COMPANY SRL – bună;
  • Relaţia cu personalul SC ATLAS COMPANY SRL — bună;
  • Se recomandă serviciile prestate de SC ATLAS COMPANY SRL pentru acest tip de lucrări şi altor autorităţi ale administraţiei publice locale.

Menţionăm că aceste aprecieri au fost făcute strict pentru obiectivul de investiţii menţionat mai sus şi în baza calificativului acordat prin Procesul Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.