Popa Ioan Iancu

În legatură cu participarea societăţii comerciale ATLAS COMPANY SRL, cu sediul în loc. TÎRGU MUREŞ, str. VOINICENILOR, nr. 62, jud. Mureş, la procedura de achiziţie publică de lucrări, ca urmare a colaborării şi derulării unor contracte de lucrări pentru ‘CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ CU TEREN SINTETIC ÎN LOCALITATEA SÎNTIMBRU, COMUNA SÎNTIMBRU, ]UDEŢUL ALBA’, suntem în măsura de a face cunoscute următoarele:

Apreciem calificativul serviciilor executate, din punct de vedere аl calităţii, ca fiind: FOARTE BUN.

Primar,
Popa Ioan Iancu