Finanțare pentru modernizare baze sportive prin PNDL

Instituţiile prezintă o importanţă deosebită la nivelul ţării noastre, atât din punct de vedere economic, cât şi social şi cultural. Dezvoltarea durabilă a acestora este indispensabilă în procesul de îmbunătăţire a condiţiilor existente şi a serviciilor de bază, prin dezvoltarea infrastructurii şi a unui cadru legislativ favorabil acesteia. La nivelul ţării, există sute de şcoli, cluburi sportive, instituţii şi localităţi în care lipsa terenurilor sportive este o problemă majoră pentru copii şi pentru comunitate.

Terenurile de sport sunt o necesitate, pentru desfăşurarea optimă a orelor de educaţie fizică şi sport şi a petrecerii timpului liber prin activitate fizică, a copiilor şi tinerilor deopotrivă.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi alte autorităţi publice derulează diverse programe de investiţii în infrastructura locală. Printre ele, se numără şi programul de finanţare pentru construcţie/modernizare baze sportive pentru autorităţi locale (Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural – Ordonanţă Guvernului nr. 7/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare) care este finanţat în continuare începând din anul 2013 prin OUG 28/2013.

Pentru mai multe detalii despre program, vă rugăm să accesaţi următorul link:

http://www.mdrap.gov.ro/lucrari-publice/pndl

Finanţare
Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul MDRAP, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal constituite.

Programul are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie, în conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, aprobat prin Legea nr. 351/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creşterea accesabilităţii la resurse şi a calităţii vieţii pentru toţi locuitorii României.

Articolul 7 din OUG 28/2013:
(1) Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să se încadreze în cel puţin unul din următoarele domenii specifice:
j) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive.

Articolul 14: (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezenţei ordonanţe de urgenţă, se preiau în cadrul programului toate obiectivele de investiţii în continuare, care au fost finanţate de la bugetul de stat în baza prevederilor:
b) Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare;
Articolul 17: La data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a programului, se abrogă:
lit b) b) Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 27 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007.

Cui se adresează?
Unităţilor administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, inclusiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora, precum şi unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, inclusiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora.

Când se aplică pentru finanţare?
Conform art. 9 alin. (1) din OUG nr. 28/2013 solicitanţii programului transmit în termen de 30 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat, necesarul de sume pentru finalizarea obiectivelor de investiţii în continuare şi pentru obiectivele incluse în program pentru anul în curs şi estimările pentru următorii ani, în funcţie de graficul de execuţie, precum şi propunerile de obiective noi de investiţii propuse a fi incluse în program, după caz.

Cum vă poate ajuta Atlas Sport?
Oricare ar fi proiectul dumneavoastră sportiv, echipa Atlas Sport, vă va însoţi pe acest drum şi oferindu-vă consultanţă, proiectare şi execuţia proiectului la cheie în vederea implementării bazei sportive finanţate.
Echipa Atlas Sport reprezintă cea mai mare firma din România specializată în construcţii sportive, cu sute de clienţi în România şi Europa de la corporaţii, multinaţionale, primării (Satu Mare, Giurgiu, Bistriţa, s.a.), la ministere (M.A.I.), antreprenori şi investitori privaţi – sute de clienţi ne-au ales pentru a le realiza cele mai bune terenuri de sport.

Dotari

 

Aici puteţi vizualiza exemple de proiecte realizate pentru diverse activităţi sportive.

De asemenea, în acest link puteţi să ascultaţi părerea clienţilor despre compania noastră.

3 Commentarii

 1. Mihai Ioana

  in data de 17/02/2017 la 11:19 am - Răspunde

  Buna ziua, ma intereseaza astept detalii
  Mihai ioana
  Primar Gradinari
  0751129611

  • ATLAS SPORT

   in data de 20/02/2017 la 6:47 am - Răspunde

   Buna ziua,
   Va vom contacta in cel mai scurt timp posibil.

  • ATLAS SPORT

   in data de 21/02/2017 la 9:20 am - Răspunde

   Buna ziua,
   am incercat sa va sunam de mai multe ori insa intotdeauna suna ocupat.

   Ati putea sa ne contactati dumneavoastra la 0265 312 923 sau 0755 085 276 ?

Lasă un răspuns.