Condiţii pentru amenajarea bazelor sportive

Amenajarea bazelor sportive se realizează ţinând cont de următoarele aspecte esenţiale:

– utilizarea pe cât posibil a materialelor locale la maximum, evitându-se transporturile grele şi costisitoare;

– dacă într-un spaţiu, posibilităţile financiare sunt mai modeste, atunci pentru construirea unei baze sportive trebuie să fie investită o sumă cât mai mică de bani.
Pentru a îndeplini această condiţie, se recomandă alegerea unui teren (amplasament) cât mai corespunzător, care să nu necesite amenajări speciale şi ameliorări suplimentare,
asigurându-se în acest fel un cost mai scăzut şi o durată de execuţie a bazei sportive, mai mică.

baza sportiva

Norme recomandate cu privire la amenajarea şi construcţia bazelor sportive:

Nr. crt

Tipul unităţii care necesită construcţii sportive Capacitatea unităţii (nr. persoane) Suprafaţa necesară pentru sport (mp)

Terenul de sport

Sala de sport

1.

Şcoli generale de 8 clase

320-960

1000-3000 1 teren volei-baschet
1 portic gimnastică
9x18x5,5

2.

Licee 480-960 1500-3000 2 terenuri volei
1 teren baschet
1 pistă alergări
1 portic gimnastică
9x18x5,5

3.

Universităţi 500-5000 10000-20000 1 teren volei la 500 studenţi
1 teren baschet la 500 studenţi
1 teren tenis la 1000 studenţi
1 teren fotbal cu pistă atletism
27x15x6,5

4.

Intreprinderi/i nstituţii 500 – 1000 20000 1 teren volei-baschet
1 portic gimnastică

5.

Intreprinderi/i nstituţii 1000 – 5000 10000-20000 1 teren volei la 1000 angajaţi
1 teren baschet la 1000 angajaţi
1 teren tenis la 2000 angajaţi
1 teren handbal la fiecare 200 angajaţi
1 teren fotbal cu pistă atletism
27x15x6,5

6.

Intreprinderi/i nstituţii peste 5000 Peste 25000 Complex sportiv mic 32x18x7


Sursa: J. Fainaru, L. Cotariu – Amenajarea şi întreţinerea bazelor sportive, Ed. UCFS, Bucureşti, pg. 9-10

Pentru ca activităţile sportive să fie cât mai rapid dezvoltate, se recomandă utilizarea cât mai rapidă a terenului construit, motiv pentru care, în localităţile cu un număr mai mic de locuitori, unde numărul sportivilor este deci, mai redus, se optează în primă faza pentru amenajarea terenurilor sportive simple, care pot fi utilizate imediat.
O bază sportivă va necesita o durată mai mare de execuţie. Bazele simple sau terenurile, construite în primă fază, vor putea suporta pe viitor îmbunătăţiri şi perfecţionări, fără a stingheri activitatea sportivă.

Pentru amenajarea unei baze sportive, indiferent de tipul acesteia, trebuie să se ţină cont că acestea să poată face faţă ulterior, unei activităţi crescute sau unui număr mai mare de sportivi. Astfel, o bază sportivă trebuie construită astfel încât pe viitor să poată fi extinsă şi completată cu uşurinţă.

Una din măsurile ce trebuie luate încă înainte de începerea construcţiei, este întocmirea unui plan pentru întregul complex sportiv ce urmează a fi executat. În acest plan trebuie să fie menţionate toate elementele componente.
Indiferent de natura bazei sportive ce urmează a fi construită, trebuie să se ţină cont de o serie de factori, şi anume:

• numărul locuitorilor din localitate sau cartier
• numărul studenţilor/elevilor
• numărul sportivilor din localitate
• numărul studenţilor sportivi (care fac parte din cluburi sau asociaţii sportive şi care practică diferite activităţi sportive)
• prevederile asupra dezvoltării activităţii sportive în viitor
• prevederile de dezvoltare a economiei locale

În vederea calculării suprafeţei de teren pentru o bază sportivă ce urmează să fie construită într-o localitate, se stabileşte 5 mp de construcţie sportivă, incluzând zona verde a bazei, adică 30% din suprafaţa acesteia.
Pentru mai multe detalii despre construcţia bazelor sportive, vă rugăm să ne contactaţi pentru a vă putea oferi o ofertă personalizată.
Echipa Atlas Sport, va urmări îndeaproape fiecare etapă, ţinând cont de toate specificaţiile menţionate mai sus, astfel încât baza sportivă construită să fie realizată conform specifiicatiilor şi nevoilor dumneavoastră.

 

Lasă un răspuns.