Modernizare pistă de atletism şi pistă de sărituri la Colegiul Naţional Sportiv Cetate – Deva

Cel de-al doilea proiect realizat ca urmare a colaborării dintre Atlas Sport şi Colegiul Naţional Sportiv Cetate – Deva, a fost “Modernizare pistă de atletism şi pistă de sărituri“. Principalii beneficiari direcţi ai acestui proiect sunt elevii care învaţă la Colegiul Naţional Sportiv Cetate – Deva indiferent de vârstă, sex sau clasă socială.
Proiectul de modernizare a pistei de atletism şi pistei de sărituri, va creea cele mai bune condiţii pentru elevii colegiului, pentru desfăşurarea orelelor de Educaţie fizică şi sport, în deplină siguranţă.

Modernizarea pistei de sărituri a constat în următoarele lucrări:
Pista de sarituri

curăţirea pistei betonate şi repararea ei
– prelungirea pistei şi betonarea ei până la lungimea indicată
curăţirea coronamentului la soclu gropii de nisip şi reparaţiile necesare
– montare covor elastic multistrat tip TARTAN din granule de cauciuc EPDM legate cu adeziv pe
baza de polimeri
– covorul de cauciuc TARTAN recomandat pentru pistele de atletism are culoarea roşie
îmbrăcarea coronamentului gropii de sărituri cu covor TARTAN pe lăţime+10cm pe verticală pe
ambele feţe
pista de sărituri a fost dotată cu două praguri de sărituri, unul pentru sărituri şi al doilea pentru
triplu salt

Modernizarea pistei de atletism a constat în :

Pista de atletism
curăţirea pistei betonate inclusiv a spaţiilor anexe
– executarea unui spaţiu betonat între groapă de sărituri şi suprafaţă betonată
curăţirea şi repararea soclului la groapă de sărituri
– spargerea şi rotunjirea muchiilor drepte de la jardinière de la colţul clădirii şi treptele de la sala
de sport (corp C6)
– montarea covorului elastic multistrat tip TARTAN alcătuit din granule de cauciuc EPDM legate
cu adeziv pe bază de polimeri
– covorul elastic tip TÂRTAN s-a aplicat pe toată suprafaţa pistei respectând lăţimile existente
cât şi spaţiile anexe, conform planului de situaţie anexat
groapa de sărituri aferentă pistei a fost şi ea amenajată în sensul curăţirii şi reparării
coronamentului şi îmbrăcarea lui cu covor elastic, se va aplica pe contur având lăţimea egală cu
coronamentul plus 10 cm pe vertical pe ambele fete.
în ce priveşte culoarea covorului elastic, s-a propus culoarea roşie, zona fiind înconjurată în
mare parte de verde şi gri.
în partea dinspre cetate a pistei, covorul nu se va aplica pe suprafaţa rigolei de colectare a apelor

Pista a fost marcată conform regulamentelor oficiale şi normelor în vigoare.
Proiectul a fost realizat cu Tartan Conipur SP, produs agrementat şi certificat de către IAAF (Federaţia Internaţională de Atletism).

Mai multe imagini ale proiectului puteţi vedea în filmuleţul de mai jos:

Lasă un răspuns.