Terenurile pentru jocuri sportive

Terenul de fotbal
Pe un teren de fotbal evoluează în acelaşi timp două echipe a câte 11 jucători. Terenul de joc trebuie să fie de formă dreptunghiulară.
Lungimea liniilor de margine trebuie să fie în toate cazurile mai mare decât lungimea liniilor de poartă.

Dimensiuni:
• Lungimea: minimum 90,00 m
maximum 120,00 m
• Lăţimea: minimum 45,00 m
maximum 90,00 m

La data de 03.03.1998, Comitetul Executiv al U.E.F.A. a stabilit că, pentru jocurile internaţionale organizate sub egida sa, terenul de joc să aibă următoarele dimensiuni standard1:

• Lungime: 105,00 m
• Lăţime: 68,00 m

*Pentru imagine completa apasati click pe fotografie.atlas2

In funcţie de nivelul competiţiei, terenurile de fotbal pot fi de următoarele categorii:
– cat. I, pentru competiţii internaţionale;
– cat. A, pentru competiţii naţionale – primele divizii;
– cat. B, pentru competiţii naţionale – diviziile următoare;
– cat. C, pentru competiţii locale.
* Dimensiunile minime şi cele maxime sunt cele prevăzute în” Legile jocului” promulgate de International Football Association Board (I.F.A.B.), singurul organism autorizat să le modifice şi cuprind o marjă atât de mare pentru a putea include toate ţările şi toate nivelurile de joc.

*Pentru imagine completa apasati click pe fotografie.

 

atlas

 

Terenul de handbal                                                                               

Pe terenul de handbal evoluează simultan două echipe de câte 7 jucători.                                                                                                              Dimensiunile standard ale terenului sunt cele din tabelul urmator.

*Pentru imagine completa apasati click pe fotografie.

atlas4

 

Terenul de volei 

*Pentru imagine completa apasati click pe fotografie.

volei

 

Terenul de baschet

*Pentru imagine completa apasati click pe fotografie.

atlas5a

Lasă un răspuns.